Fotografies i Tours Esfèrics de Lleida

CEDICO Videowall i Memòria H.Distribuidor previ a les oficines i entrada al QR CAfé, amb Videowall i pantalles tàctils del projecte Memòria Històrica.