Fotografies i Tours Esfèrics de Lleida

Hall del Magical Mèdia 2Altra vista de la recepció del complexe Magical Mèdia al Parc Científic de Lleida.